admin

28.11.2022

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „НОВОТЕХПРОМ“ ООД с ЕИК 123665800,

гр.Ст. Загора, ул.”Калояновско шосе” №16

тел.: 0886194494; е-mail: ntp@novotechprom.com;

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/,  „Новотехпром“ ООД като собственик на „Складово-производствена сграда на „Новотехпром” в УПИ VІ-591, кв.4А, НПЗ „Военна рампа-изток 1 и 2 част”, СО – район „Сердика”, с адрес: гр. София, ул. „Първа Българска армия” №18а има следното инвестиционно предложение:

Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на трети етаж на Складово-производствена сграда на „Новотехпром“ – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.506.969.3.1 от склад в производство на ортопедични медицински изделия и електронни компоненти, и офис на фирма „Оттобок Манюфекчъринг България“ ЕООД“

Производственият процес ще се състои основно от монтаж на електронни компоненти за производството на електронни платки, които ще се използват за производството на високотехнологични протези

Не се предвижда използване на природни ресурси.

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и водите.

Отпадъците, които ще се генерират в обекта, са в минимални количества, които
ще се събират разделно в обособени за целта места, след което ще се предават за последващо третиране.

Не се очаква формиране на промишлени отпадъчни води.

 


25.01.2021

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

    На 25.01.2021г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-1336 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

    Общата стойност на проекта е 150 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 150 000 лева, от които 127 500 лева европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 3 месеца.

    Целта на проектното предложение e осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


09.08.2018

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
с посочване на ЕИК
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ОФЕРТА
Проект на договор
Публична покана
Решение
Техническа спецификация
Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител

09.08.2018
ES.PNG

Успешно приключи проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД“ в рамките на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 с подкрепата на Европейски фонд за регионално развитие.

Във връзка с проекта бяха доставени следните материални активи, оптимизиращи енергийната ефективност и качеството на производствения процес и подобряващи условията на работа:

  • Соларна инсталация за битова гореща вода;

  • Линия за производство на студено-огънати трапецовидни профили с височина Н40;

  • Устройство за пакетиране на листа към съществуваща линия за напречно рязане на ламарина;

  • Мостов двугредов кран 12,5 т.

Пускането в експлоатация на придобитите в рамките на проекта активи оптимизира технологичния процес, увеличава разнообразието в предлаганата продуктова гама и повишава конкурентоспособността на компанията.

 

 „Този документ е създаден по проект „Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на Новотехпром ООД“.  Бенефициент:  Новотехпром ООД. Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Новотехпром ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.“


09.08.2018
pv-bg-com-elektronni-cigari-express-delivery-Dostavka-na-elektronni-cigari-s-kurieri-SPIDI.png

За доставки до Вас използваме фирма Спиди и фирма Еконт:


 

               

                Доставка със СПИДИ. Време за доставка от 1 до 3 работни дни след обработване на поръчката; всеки работен ден (Понеделник – Петък) се Доставка на електронни цигари с куриери СПИДИобработват поръчки, получени до 15:00 часа същия ден.  

 

 

 

Доставка на електронни цигари с куриери СПИДИДоставка с ЕКОНТ (време за доставка – 1-2 дена след обработване на поръчката; всеки работен ден (Понеделник – Петък) се обработват поръчки, получени до 15:00 часа на същия ден). Този вариант ви дава възможност да изберете доставка с куриерска фирма ЕКОНТ. Ако желаете доставката да е до офис на ЕКОНТ, задължително ще трябва да уточните това в полето за забележки към поръчката, когато я пускате. Ако предпочетете този куриер, цената на услугата ще е според ценоразписа на страницата на Еконт.

Тук можете да видите тарифния калкулатор за изчисление на доставка по Еконт.

 

 

Разходите за доставката са за сметка на клиента, освен ако не сме се разбрали за друго допълнително.

Връщане на закупени стоки

Въз основа на закона от 9 декември 2005 г. за „Защита правата на потребителите“, съществува възможност да върнете закупената стока в 7 дневен срок, съгл. чл.45, ал.4 от същия закон.
– върнатата стока не може да носи никакви следи от използване и трябва да бъде върната в същия вид, в който я е получил купувача. Същото се отнася и за опаковката.

– разходите по връщането се поемат от купувача.

Ако са установени следи от използването на стоката, върнатата стока няма да бъде приета и ще бъде изпратена обратно на купувача, като разходите ще бъдат за сметка на купувача.


09.08.2018

СЕРТИФИКАТИ


  TÜV Сертификат „Новотехпром“ ООД на Български изтегляне
TÜV Сертификат „Новотехпром“ ООД на Английски изтегляне
Сертификат Bitzer на „Новотехпром“ ООД изтегляне
   
 

ПРОТОКОЛИ


Протокол от изпитване №915-1-724/15.03.2024 г. изтегляне
Протокол от изпитване №914-2-59/25.03.2024 г. изтегляне
Протокол от първоначално изпитание на продукт LT 40 изтегляне
Протокол от първоначално изпитание на продукт LT 50 изтегляне
Протокол от първоначално изпитание на продукт TR 98  изтегляне
Протокол от първоначално изпитание на продукт ТР135
изтегляне
Протокол от първоначално изпитание на продукт ТР150 изтегляне
Протокол от първоначално изпитание на продукт ТР160 изтегляне
Протокол от първоначално изпитание на продукт W27 изтегляне
Протокол от първоначално изпитание на продукт W42
изтегляне
   

09.08.2018
tuv-Tuv.png

 

  Фирма „Новотехпром” ООД гр. Стара Загора е създадена като частна фирма през 1989 г. Разширявайки непрестанно обхвата на своята дейност, фирмата в днешни дни е с утвърдени позиции на българския и европейски пазар в областта на:

  * Ламарина и профили. 

  * Термопанели.

  * Алуминиеви композитни плоскости тип „Etalbond”.

  * Хладилна техника и автоматика.

  * Климатична техника.

  * Енергетична техника. 

  * Вентилационна техника.

Tuv

  Със своя управленски опит, ръководството на фирмата е утвърдило основни ценности като бързина, акуратност, високо качество, конкурентни цени и персонален подход към клиентите си. Внедрявайки система за управление на качество ISO 9001:2008, фирмата поддържа непрестанно своята търговска и производствена дейност на нужното високо ниво.


България

Стара Загора

ул. Калояновско шосе №16
www.novotechprom.com

ntp@novotechprom.com

Имате въпроси?

Локация и връзка с нас
ИНФОРМАЦИЯ

Научете повете

Последвайте ни в социалната мрежа, за да сте информирани с новите продукти на фирмата