Тръжна документация

09.08.2018by admin
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
с посочване на ЕИК
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ОФЕРТА
Проект на договор
Публична покана
Решение
Техническа спецификация
Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител

admin

България

Стара Загора

ул. Калояновско шосе №16
www.novotechprom.com

ntp@novotechprom.com

Имате въпроси?

Локация и връзка с нас
ИНФОРМАЦИЯ

Научете повете

Последвайте ни в социалната мрежа, за да сте информирани с новите продукти на фирмата