ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

25.01.2021by admin

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

    На 25.01.2021г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.077-1336 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

    Общата стойност на проекта е 150 000 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 150 000 лева, от които 127 500 лева европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 3 месеца.

    Целта на проектното предложение e осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

admin

България

Стара Загора

ул. Калояновско шосе №16
www.novotechprom.com

ntp@novotechprom.com

Имате въпроси?

Локация и връзка с нас
ИНФОРМАЦИЯ

Научете повете

Последвайте ни в социалната мрежа, за да сте информирани с новите продукти на фирмата