Категории

Производители

Нова тръжна документация


НОВОТЕХПРОМ ООД - Декларация
НОВОТЕХПРОМ ООД - Декларация за регистрация
НОВОТЕХПРОМ ООД - Изисквания оферти
НОВОТЕХПРОМ ООД - Методика за оценка
НОВОТЕХПРОМ ООД - Оферта
НОВОТЕХПРОМ ООД - Проект на договор
НОВОТЕХПРОМ ООД - Публична покана
НОВОТЕХПРОМ ООД - Техническа спецификация

 

 

Стара тръжна документация

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
с посочване на ЕИК
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ОФЕРТА
Проект на договор
Публична покана
Решение
Техническа спецификация
Решение за прекратяване на процедура за избор на изпълнител

НачалоНачало

Количка  

(празна)

Промоции

Всички промоции

Нови продукти

No new products at this time